කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කුලරත්න ශාලාව ආලෝකමත් කිරීම සදහා සවිකල සූර්‍ය බලශක්ති පද්ධතිය » lanka Transformers Private limited

කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කුලරත්න ශාලාව ආලෝකමත් කිරීම සදහා සවිකල සූර්‍ය බලශක්ති පද්ධතිය

රුපියල් ලක්ෂ 78 ක් ආයෝජනය කරමින් ලක්දනවි සමාගම විසින් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කුලරත්න ශාලාව ආලෝකමත් කිරීම සදහා සවිකල සූර්‍ය බලශක්ති පද්ධතිය පසුගිය ජූනි මස 21 වනදා සිසු අයිතියට පත් කරන ලදි.

ලක්දනවි සමාගමේ සමාජ මෙහෙවරක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කල මෙම සූර්‍ය බල ව්‍යාපෘතිය හරහා කිලෝ වොට් 50ක විදුලි ධාරිතාවයක් නිශ්පාධනය කෙරේ. වසරකට එමගින් විදුලි ඒකක 78,000 නිපදවීමේ හැකියාවක් පවතින අතර රටට ඉතිරි වන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20 පමණ වේ.

මෙම සූර්‍යබල පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා, ලක්දනවි සමාගමේ සභාපති UD ජයවර්ධන, එම සමාගමේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ධම්මික නානයක්කාර, ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති එස්. එම් කීර්තිරත්න යන මහත්වරුන්, විද්‍යාලීය ගුරුභවතුන් සහ සිසු දරුවන් රැසක් සහභාගී විය

 

Leave a Reply